Σύνδεση
 

facebook1 

twitter1 

google1 

My status

rss1

Πρόγραμμα Επιδοτήσεων http://paikopellas.gr/ Mon, 19 Apr 2021 05:52:21 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ http://paikopellas.gr/ειδήσεις/εφαρμογή-τπε-για-την-εξ-αποστάσεως-μάθηση-στα-ιεκ

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 61678 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Tue, 30 Mar 2021 07:49:25 GMT Last-Modified: Wed, 14 Apr 2021 07:49:25 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed,

...

Περισσότερα...

]]> Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/εφαρμογή-τπε-για-την-εξ-αποστάσεως-μάθηση-στα-ιεκ Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας http://paikopellas.gr/ειδήσεις/επιμορφωτικό-πρόγραμμα-του-γενικού-πληθυσμού-για-την-απόκτηση-δεξιοτήτων-τηλεργασίας

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 59527 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Tue, 30 Mar 2021 07:59:07 GMT Last-Modified: Wed, 14 Apr 2021 07:59:07 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed,

...

Περισσότερα...

]]>
Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/επιμορφωτικό-πρόγραμμα-του-γενικού-πληθυσμού-για-την-απόκτηση-δεξιοτήτων-τηλεργασίας
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις http://paikopellas.gr/ειδήσεις/προγράμματα-δια-βίου-εκπαίδευσης-για-την-αναπηρία-και-υποστηρικτικές-δράσεις

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 62865 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Tue, 30 Mar 2021 08:06:10 GMT Last-Modified: Wed, 14 Apr 2021 08:06:10 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed,

...

Περισσότερα...

]]>
Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/προγράμματα-δια-βίου-εκπαίδευσης-για-την-αναπηρία-και-υποστηρικτικές-δράσεις
Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου http://paikopellas.gr/ειδήσεις/στοχευμένα-προγράμματα-κατάρτισης-με-πρακτική-άσκηση-για-κοινωνικά-ευπαθείς-ομάδες-στην-περιφέρεια-βορείου-αιγαίου

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 58410 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Tue, 30 Mar 2021 08:15:21 GMT Last-Modified: Wed, 14 Apr 2021 08:15:21 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed,

...

Περισσότερα...

]]>
Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/στοχευμένα-προγράμματα-κατάρτισης-με-πρακτική-άσκηση-για-κοινωνικά-ευπαθείς-ομάδες-στην-περιφέρεια-βορείου-αιγαίου
Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ http://paikopellas.gr/ειδήσεις/θεματικά-και-πειραματικά-ιεκ

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 61031 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Mon, 29 Mar 2021 07:30:08 GMT Last-Modified: Tue, 13 Apr 2021 07:30:08 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Tue,

...

Περισσότερα...

]]>
Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/θεματικά-και-πειραματικά-ιεκ
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας http://paikopellas.gr/ειδήσεις/ίδρυση-και-λειτουργία-κέντρου-κοινότητας-στο-δήμο-μαρκόπουλου-μεσογαίας

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 61014 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Mon, 29 Mar 2021 07:40:30 GMT Last-Modified: Tue, 13 Apr 2021 07:40:30 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Tue,

...

Περισσότερα...

]]>
Tue, 13 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/ίδρυση-και-λειτουργία-κέντρου-κοινότητας-στο-δήμο-μαρκόπουλου-μεσογαίας
Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας http://paikopellas.gr/ειδήσεις/αντικατάσταση-συστημάτων-θέρμανσης-πετρελαίου-με-συστήματα-φυσικού-αερίου-σε-κατοικίες-στην-περιφέρεια-θεσσαλίας

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 59532 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Sun, 28 Mar 2021 06:44:28 GMT Last-Modified: Mon, 12 Apr 2021 06:44:28 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon,

...

Περισσότερα...

]]>
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/αντικατάσταση-συστημάτων-θέρμανσης-πετρελαίου-με-συστήματα-φυσικού-αερίου-σε-κατοικίες-στην-περιφέρεια-θεσσαλίας
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές http://paikopellas.gr/ειδήσεις/ανάπτυξη-ευρυζωνικών-υποδομών-στις-αγροτικές-περιοχές

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 57489 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Sun, 28 Mar 2021 14:07:43 GMT Last-Modified: Mon, 12 Apr 2021 14:07:43 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon,

...

Περισσότερα...

]]>
Mon, 12 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/ανάπτυξη-ευρυζωνικών-υποδομών-στις-αγροτικές-περιοχές
Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - ... http://paikopellas.gr/ειδήσεις/λειτουργία-δομών-και-υπηρεσιών-της-τοπικής-αυτοδιοίκησης-προς-όφελος-των-γυναικών-και-για-την-καταπολέμηση-της-βίας-ξενώνες-φιλοξενίας

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 58433 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Fri, 26 Mar 2021 17:53:06 GMT Last-Modified: Sat, 10 Apr 2021 16:53:06 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sat,

...

Περισσότερα...

]]>
Sat, 10 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/λειτουργία-δομών-και-υπηρεσιών-της-τοπικής-αυτοδιοίκησης-προς-όφελος-των-γυναικών-και-για-την-καταπολέμηση-της-βίας-ξενώνες-φιλοξενίας
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - 2η Πρόσκληση http://paikopellas.gr/ειδήσεις/τεχνική-βοήθεια-ετπα-2014-2020-στην-περιφέρεια-ιονίων-νήσων-2η-πρόσκληση

HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private, max-age=0,max-age=3600, no-check Content-Length: 58324 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Expires: Fri, 26 Mar 2021 18:25:03 GMT Last-Modified: Sat, 10 Apr 2021 17:25:03 GMT Server: Microsoft-IIS/7.0 X-AspNet-Version: 2.0.50727 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sat,

...

Περισσότερα...

]]>
Sat, 10 Apr 2021 00:00:00 GMT http://paikopellas.gr/ειδήσεις/τεχνική-βοήθεια-ετπα-2014-2020-στην-περιφέρεια-ιονίων-νήσων-2η-πρόσκληση
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Επικοινωνία


Βελίκα Ρώμα 12
Γιαννιτσά 58100
Τηλ.  +30 2382 024 483
Φαξ. +30 2382 025 504
Κιν    +30 6948 535 597


Αίτηση Ενδιαφέροντος

{modal url=index.php?option=com_content&view=article&id=110}callback4{/modal}

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα προγράμματα
facebook1 twitter1 google1 My status rss1  © 2012 paikopellas.gr