Σύνδεση
 

facebook1 

twitter1 

google1 

My status

rss1

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ 14-1-2013
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2013 22:45

 

espa 1Προκηρύχτηκε στις 14-1-2013 το επενδυτικό πρόγραμμα για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (εμπορία-μεταποίηση-παροχή-τουρισμός).

 

Σκοπός τους προγράμματος είναι να ενισχυθούν περίπου 10 χιλιάδες υφιστάμενες ή νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην δημιουργία περίπου 4 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Υφιστάμενες, θα θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2011 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ υπό σύσταση ή νέες, όλες οι υπόλοιπες.

 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από 25/2/2013-25/4/2013, στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκατομμύρια ευρώ, και το ποσοστό επιχορηγήσεις είναι από 40% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια την οποία ανήκει.

Συγκεκριμένα η επενδυτική πρόταση μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο από :

 • Μεταποίηση:                  30.000,00€ - 300.000,00€
 • Τουρισμό:                      20.000,00€ - 300.000,00€
 • Εμπόριο & υπηρεσίες: 20.000,00€ - 100.000,00€

Από τον προϋπολογισμό για κάθε περιφέρεια, περίπου το 70%-80% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο 20%-30% αντίστοιχα, για τις νέες ή υπο σύσταση επιχειρήσεις.

Ακολουθεί η κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ σε €) ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία ενισχυόμενης επιχείρησης.

προυπολογισμός ανα περιφέρεια

Η κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ σε €) ανά Περιφέρεια και ανά Θεματική Ενότητα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι η ακόλουθη:

προυπολογισμός ανα περιφέρεια και κλάδο-υφιστάμενες

Η κατανομή του διαθέσιμου Προϋπολογισμού (Δ/Δ σε €) ανά Περιφέρεια για τις νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις είναι η ακόλουθη και αφορά στο σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων:

προυπολογισμός ανα περιφέρεια και κλάδο-νεες-υπο σύσταση

 Επιλέξιμες Δαπάνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

60%

60%

60%

80%

Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός

100%

100%

100%

100%

Μεταφορικά μέσα

 

15.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

15.000,00€

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

 

100%

100%

100%

100%

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

 

20%

20%

20% 

20%

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης

Ποιότητας

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

6.000,00€

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

 

30.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

30.000,00€

Προβολή Προώθηση

 

20.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

30.000,00€

Αμοιβές συμβούλων

 

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

Λειτουργικές Δαπάνες

 

40%

40%

40%

40%

 Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. - Αναζήτηση

Όσοι ενδιαφέρονται για την παραπάνω επενδυτική πρόταση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στα τηλέφωνα που βρίσκονται εδώ ή μέσω της ιστοσελίδας μας.

logo

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Επικοινωνία


Βελίκα Ρώμα 12
Γιαννιτσά 58100
Τηλ.  +30 2382 024 483
Φαξ. +30 2382 025 504
Κιν    +30 6948 535 597


Αίτηση Ενδιαφέροντος

callback4

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα προγράμματα
facebook1 twitter1 google1 My status rss1  © 2012 paikopellas.gr